Logo Piozum
Deze site is ontwikkeld door Piozum.

Activiteiten en nieuws

 
16-03-2018 - Eeuwenoude Angelusklok uit St. Janskerk gehaald.
Het angelusklokje is vrijdag 16 maart 2018 opgehaald uit de toren van de Sint Janskerk van Linschoten om bij de Royal Eijsbouts klokkengieterij gerestaureerd te worden.
RTV-Utrecht was hierbij aanwezig en maakte er de volgende reportage van:
Eeuwenoude angelusklok uit Sint Janskerk in Linschoten gehaald.
14-03-2018 - "Lange Linschoten" in boekvorm

10-03-2018 - Algemene Ledenvergadering
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Ver. Oud-Linschoten, in Het Wapen van Linschoten & Snelrewaard, op zaterdag 10 maart zou het 250ste lid gehuldigd worden. Door een flinke griep van lidnummer 250 werd de attentie na afloop bij de zieke thuis afgeleverd.
Na de vergadering vond de première plaats van de professionele Open Monumentendagfilm. Deze werd begin september tijdens Open Monumentendag 2017 op beeld vastgelegd. Verrassende opnames die werden gemaakt in het oude dorp, verterend, herkenbaar of hilarisch rolden over het scherm. De voorstelling was op deze zaterdag alleen toegankelijk voor VOL-leden. Maar over niet al te lange tijd komt er voor zowel leden (gratis) als niet-leden een herkansing om deze Blikvangerproductie nogmaals te kunnen aanschouwen.
Het wachten is nu nog even op de grote zaal in het dorpshuis. Met inzet van vrijwilligers wordt de multifunctionele dorpszaal, de aankomende weken eerst aan een bescheiden renovatie onderworpen.
09-03-2018 - Restauratie klok uitgesteld
10-02-2018 - Thema-inloopochtend 10 februari 2018

Het lokaal van Vereniging Oud-Linschoten was te klein om het publiek voor de presentatie van Hans Knijff te kunnen onder brengen. Een optie was een sta-plaats op de gang van de Brede Vaart. Van heinde en ver kwamen (oud-) Linschoters voor de interessante presentatie over de Dorpstraat. Voor de een leverde de bijeenkomst informatie op, de ander genoot meer van het oude beeldmateriaal. Voor een vijftal in het dorp geboren klasgenoten resulteerde de bijeenkomst in een onverwachte schoolreünie.
13-01-2018 - Die ene miniatuur toren
Door de keramiste gemaakte miniatuurtoren van de St.Janstoren links op de tafel.

Die ene miniatuur toren


De toren van de Grote- of St.Janskerk en de Linschotense luidklokken werden behandeld tijdens de presentatie door dr. ir. Wim Raven. Het onderwerp tijdens de Thema-Inloopochtend op zaterdag 13 januari was voor velen kennelijk voldoende aanleiding om daarbij in het lokaal van Vereniging Oud-Linschoten aanwezig te zijn. De lezing met beeldmateriaal bracht zelfs voor geboren en getogen Linschotenaren wetenswaardigheden aan het licht.
Onder de aanwezigen ook een afvaardiging van de plaatselijke Ned. Hervormde Gemeente, die na afloop een mooie bijdrage deed van 500 euro ten bate van de restauratie van het angelusklokje.

Door elke schenking van 25 euro (of meer) worden mogelijkheden gecreëerd op de toekenning van die ene 70 cm hoge, keramische-, vocht en vorstbestendige miniatuurtoren van de St.Janskerk.
Maak uw gift over naar NL21RABO 0101 4996 04 onder vermelding van V.O.L ten name van ‘Angelus’ en uw naam en adres.
27-12-2017 - VOL luidt de noodklok

Klik hier voor een grotere weergave.

Wilt u ook bijdragen aan de restauratie van het angelsklokje dan kunt u dat doen naar bankrekening NL21 RABO 0101499604 t.n.v. V.O.L. onder vermelding van ANGELUS met uw naam en adres.
Omdat de Vereniging Oud-Linschoten geregistreerd staat als culturele instelling mag u bij de aangifte inkomstenbelasting als particulier zelfs 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.


22-12-2017 - Kick-off Restauratie Angelusklokje


09-12-2017 -

Schaatsen door de eeuwen heen.

Ondanks de winterse buien van het afgelopen weekend was er een flinke opkomst voor de tentoonstelling met presentatie ‘Schaatsen door de eeuwen heen’ door Krijn van der Ham. Door de Meerkerker werden zaterdagochtend (9 dec. 2017) tijdens de thema-inloopochtend in de ‘Brede Vaart’ honderden schaatsattributen ter bezichtiging uitgestald. De glis, voorloper van de schaats was daar een van. Prachtig oud beeldmateriaal werd getoond, en oude anekdotes verteld. De schaatsen die op dit moment in de vitrinekast bij de Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) worden geëxposeerd werden door de verzamelaar nauwkeurig bekeken. Achter glas wordt bij de historische vereniging ook het type Linschooter uitgestald maar helaas is daar geen schaats bij waarin de initialen AB (Arie Barneveld) werden geslagen.

06-12-2017 - Schaatsen door de eeuwen heen
 
22-11-2017 - Linschoterschaats

De Linschoterschaats, waarmee het kleine Linschoten al in de 18de eeuw landelijke faam verwierf, is een heel bijzonder model schaats.

Op zaterdag 9 december is schaatsenkenner bij uitstek: Krijn van der Ham te gast bij Vereniging Oud-Linschoten voor een lezing en een uitgebreide tentoonstelling over schaatsen.
Aanvang 10.30 tot 12.30 uur in de zaal van scholencomplex De Brede Vaart, Laan van Rapijnen 40, Linschoten.
11-11-2017 - Regionaal Historisch Streekarchief
De presentatie bij Vereniging Oud-Linschoten in het lokaal tijdens de Thema Inloopochtend door Frank van Rooijen, archivaris van Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard bleek voor de aanwezigen boeiend genoeg om na afloop niet meteen huiswaarts te gaan maar nog even met elkaar wat na te praten.
De website van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard kan bezoekers thuis al op weg helpen met het ontrafelen van diverse vragen.
Voor vragen die de website schuldig moet blijven kan men geïnteresseerden mogelijke helpen met de echte documenten.

Omdat het gebouw waarin RHC in Woerden normaal gesproken is ondergebracht op dit moment wordt verbouwd, kan men tot de opening (waarschijnlijk in 2018), terecht in het stadskantoor aan Waardsedijk 219 te Oudewater.
Voordat u afreist naar onze buurgemeenten wel eerst telefonisch of via e-mail een afspraak maken, zodat benodigde stukken daar op het moment dat u binnenstapt daar daadwerkelijk te vinden zijn.
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard: 0348 428846, of e-mail naar rhc@woerden
08-11-2017 - Regionaal Historisch Streekarchief02-11-2017 - Blij verrast met waardering

Blij verrast met waardering tijdens UW Rabobank Clubkas Campagne
In september j.l. werd door de Rabobank Utrechtse Waarden (UW) voor de vierde keer de Clubkas Campagne georganiseerd. Geregistreerde Rabobank-leden konden stemmen op plaatselijke verenigingen en stichtingen. Tijdens de UW Rabobank Clubkas Campagne hebben ruim 3.200 leden ruim 16.000 stemmen uitgebracht op hun favoriete club(s). Een stem was goed genoeg voor 4,30 euro. In totaal was 70.000 euro te verdelen onder 190 deelnemende clubs.
Vereniging Oud-Linschoten behoorde ook tot de groep aangemelde verenigingen uit de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, Schoonhoven en IJsselstein. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 31 oktober werden de waardecheques uitgereikt. Het hoogste bedrag dat werd uitgekeerd was € 2.106,34 voor ‘De Grootste Kerstboom’ in IJsselstein. Door 482 leden werd de stem aan deze stichting uitgebracht.
Vereniging Oud-Linschoten, op de twintigste plaats, werd gewaardeerd met maar liefst 158 stemmen, hetgeen de clubkas € 690,46 opleverde. Dit enorme bedrag wordt door de historische vereniging beschikbaar gesteld als startkapitaal ten behoeve van de restauratie van het in omstreeks 1400 gegoten Angelusklokje dat al decennialang, nutteloos en zwaar gehavend op de klokkenzolder van de St.Janskerk te vinden is. Deze luidklok behoort tot de oudste klokken van Nederland.
17-10-2017 - Burgemeestersfilmavond

‘Linschotenreünie’

De burgemeesterfilm uit 1977, die op vrijdagavond 13 oktober in het dorpshuis werd getoond, heeft veel verhalen losgemaakt. De bij de Vereniging Oud-Linschoten aanwezige wetenschap over het enthousiasme van de dorpsbevolking bij dergelijke activiteiten, heeft de organisatie doen besluiten de grote zaal in het dorpshuis te reserveren. Tweehonderd zitplaatsen bleek te weinig, toch haakte niemand af.
Omdat de ArCo-film niet alleen oud maar voor deze avond ook wat lang was, werd het materiaal bewerkt, ingekort en ondertiteld door Rumy v.d. Heuvel en Wim Ros. Het was geweldig om de prachtige beelden te zien. Door ‘Het portret van de dorpen Linschoten en Snelrewaard’ werden herinneringen opgehaald, kennis gemaakt en vriendschappen hersteld. Het leek wel een grote dorpsreünie.

13-10-2017 - Iets wat je beslist gezien moet hebben.
 
13-10-2017 - Afscheidsfilm burgemeester L.H.W. de Geus
LINSCHOTEN/SNELREWAARD- Een en dertig jaar was L.W.H. de Geus burgemeester van de gemeenten Linschoten en Snelrewaard. Een inmiddels historische film met geluid, opgenomen in de beide gemeenten van 1977 maakte deel uit van het afscheidsgeschenk. Dit jaar is het veertig jaar geleden dat De Geus afscheid van de dorpen nam. Voor de V.O.L. een geschikt moment om de film nu te tonen. De film werd gemaakt door Arnold en Coby Miltenburg, bekend van voormalig Woerdens Journaal.
Na het overlijden van hun vader (1984) en moeder (2015) werd de film door de dochters van het echtpaar De Geus Amelink geschonken aan Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L). Er werd een sponsor gevonden om de film bij een erkend bedrijf te laten digitaliseren. De filmbeelden met geluid, met daarop ook bekende dorpelingen en zelfs interviews werden in 2016 en 2017 bewerkt en ingekort door respectievelijk Rumy van den Heuvel †2017 en Wim Ros. Delen van de film werden al eerder getoond tijdens een ledenvergadering maar nu wordt de complete bewerkte film getoond.

Tijdens de filmavond is ook beeldmateriaal te zien, dat werd gemaakt tijdens Open Monumentendag 2017. Het dorp Linschoten in oude streekdracht, het kan zelfs hilarisch zijn. Om aan zoveel mogelijk (oud-)Linschotenaren en Snelrewaarders de mogelijkheid te geven om de filmbeelden te aanschouwen werd de gemeentezaal in het Dorpshuis aan de Jacob Barneveldstraat 24 gereserveerd. Aanvang vrijdag 13 oktober om 20.00 uur. De zaal in open vanaf 19.00 uur.
V.O.L-leden hebben vrije toegang. Niet leden betalen 2 euro p.p.

28-09-2017 - Rabobank Clubkas campagne
Voor de vierde keer organiseert de Rabobank ter ondersteuning voor verenigingen en stichtingen de Clubkas Campagne. De lokale samenleving vervult hierin een belangrijke rol.

Het te verdelen bedrag bedraagt dit jaar 70.000 euro. Hoe dat bedrag uiteindelijk wordt verdeeld hangt af van rabobank-leden. 
Lid van de Rabo worden is gratis, maar je moet je wel even aanmelden. 
Elk lid beslist door het uitbrengen van een stem elk over de hoogte van het binnen te halen bedrag voor de club. In dit geval Vereniging Oud-Linschoten.

Via een persoonlijke code die u door de Rabo wordt aangereikt kunt u on-line stemmen uitbrengen via www.rabo.nl/uw.

 
Op de foto het Angelusklokje op de klokkenzolder van de Linschotense St. Janskerk.

V.O.L. wil kar trekken

tot behoud van uniek kerkklokje.

Vereniging Oud Linschoten hoopt in haar eerste lustrumjaar (2013-2018) fondsen te werven tot revisie van de unieke Angelusklok, die al vele decennia zwaar beschadigd op de klokkenzolder van de Linschotense St. Janskerk hangt.
Vanwege beschadigingen is het klokje niet helder meer van geluid en luidt de klok niet meer ritmisch.
Dit is dan ook de reden dat het klokje al lange tijd ongebruikt hangt naast de grotere luidklok Barbara.
Bijzonder is, te weten dat dit Angelusklokje tot een van de oudste van Nederland behoord.
Het exemplaar werd gegoten in 1400. De draagkracht van de houten luidas moet ook onderzocht worden, zodat we niet de kans lopen dat de klok zomaar naar beneden komt.

Om het omstreeks 600 jaar oude Angeluskokje te onderwerpen aan revisie moet de klok uit de toren worden gehaald en afgevoerd naar een gespecialiseerd bedrijf.
27-09-2017 - Gewone spelden van het speldenkussen

In de V.O.L.-kraam tijdens Burendag

LINSCHOTEN- Op de Burendag op zaterdag 23 september was ook de Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) in een kraam vertegenwoordigd. Om na te genieten van de VOL-activiteit op monumentendag, maar natuurlijk ook om leden te werven. En dat is zeker gelukt! De mensen achter de kraam van de V.O.L. waren gestoken in oude klederdracht. Sober, somber maar wel zoals die voor 1940 in de regio werd gedragen.

Een dame in een rolstol geboren in Friesland was heel benieuwd naar de lagen, onder de rokken verborgen. “Waar komt u vandaan?” wijzend op de klederdracht, werd geïnteresseerd gevraagd. Klederdracht was in haar jeugd heel gewoon. Al snel werd haar duidelijk dat de Utrechtse dracht vooral een sobere klederdracht was. Sieraden waren lang niet voor iedereen weggelegd. Zij waren vooral een statussymbool voor de draagster. De Utrechtse muts werd anders dan in Friesland , niet in vorm gehouden met gouden sierspelden maar met gewone speldjes van het speldenkussen uit de naaidoos. Dat was in haar geboortestreek wel even anders. Aan haar reactie was duidelijk te zien dat ze haar ‘eigen’ Friese dracht toch eigenlijk wel mooier vond.

23-09-2017 - Burendag 2017
LINSCHOTEN- De achtste Burendag in Linschoten wordt georganiseerd op zaterdag 23 september van 12.00 tot 17.00 uur op het plein bij het dorpshuis aan de Jacob Barneveld straat. In de kraam van Vereniging Oud-Linschoten wordt beeldmateriaal getoond dat werd gemaakt tijdens de monumentendag.
13-09-2017 - Honderd jaar geleden (ZN 13 september 2017)

07-09-2017 - Klederdracht in Linschoten (AD 7 sept 2017 Rubriek In de buurt / OMD)

06-09-2017 - Oud Linschoten herleeft (ZN 6 september 2017)
Klik in de foto voor een grotere weergave!


05-09-2017 - "Boeren, burgers en buitenlui" (uit "Op het dorp" september 2017)
Klik in de foto voor een grotere weergave!


01-09-2017 - Linschoten houdt zijn adem in (uit "Op het dorp" juli 2017)
 

22-08-2017 - Graag veel kinderen op OMD
 

15-08-2017 - Boeren, burgers en buitenlui
Je bent niet op Monumentendag geweest als je niet op de kiek in Linschotense klederdracht bent vastgelegd.

Hoewel er zo op het eerste gezicht, door de eeuwen heen in de Linschoter Dorpstraat niet veel lijkt te zijn veranderd, is er in de voormalige winkelstraat bijna geen boodschap meer te halen. Op initiatief van Vereniging Oud-Linschoten (VOL) en in samenwerking met Stichting Open Monumentendag Montfoort/Linschoten zal het oude dorpsleven in Dorpstraat en Kerkplein op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur, door een groot aantal figuranten worden nagespeeld. (Oud-)Linschotenaren in klederdracht zullen dorpsactiviteiten van toen laten herleven. Oude ambachten en typisch Linschotense gebruiken zijn te aanschouwen. Op de Hoge Werf wordt door de NH gemeente de NaZomerMarkt georganiseerd en in de oude voormalige Gereformeerde kerk, het huidige ‘Bij de Tol’ aan de Nieuwe Zandweg wordt plaatselijke kunst geëxposeerd.
Je bent niet naar Open Monumentendag in Linschoten geweest als je niet in Linschoter klederdracht op de gevoelige plaat bent vastgelegd. In koffiehuis Het Wapen van Linschoten wordt behalve een ‘bakkie’ of glaasie’ bij de kastelein, in de grote zaal een film- en fotocompilatie van Het Dorp getoond. Tevens is in hetzelfde historische pand ‘Utrecht in Woord en Beeld’, een krantenrubriek uit de jaren 30, te bewonderen. Het VOL-informatiepunt is in de Gerechtkamer onder gebracht.
 

06-07-2017 - Zomerprogramma 6 juli tot 22 augustus 2017
In de aanloop naar Open Monumentendag wordt er bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL) al vele maanden hard aan gewerkt om er op zaterdag 9 september in Linschoten een heel bijzondere dag van te maken. Door het landelijke thema ‘Boeren, burger en buitenlui’ besloot de VOL het leven in de Dorpstraat voor een dag een eeuw terug te laten keren. Met behulp van figuranten die bezig zijn met hun dagelijkse beslommeringen is dat een gigantische klus omdat behalve accessoires en gebruiksvoorwerpen ook de streekdracht, sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw niet meer gedragen, te bewonderen zijn.

Tijdens de zomervakantie worden er op woensdagochtend en de tweede zaterdagochtend van de maand geen (thema-)inloopochtenden gehouden. Vanaf woensdag 23 augustus, als de scholen weer begonnen zijn, is het lokaal vanaf 10.00 uur weer open voor gasten/bezoekers

Op zaterdag 9 september, de tweede zaterdag van de maand, tijdens Open Monumentendag organiseert de VOL in samenwerking met stichting Open Monumentendag Montfoort / Linschoten (St. OMD) ’Boeren, burgers en buitenlui’ uit de vorige eeuw. Oude plaatselijke ambachten worden uitgevoerd.
Tevens worden van 10.00 tot 16.00 uur in Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard (WvL&S) oude televisiefilmbeelden met geluid getoond, die lang geleden werden opgenomen in het dorp. Doorlopend te aanschouwen in WvL&S : De expositie ‘Utrecht in Woord en Beeld’, een krantenrubriek uit de jaren 30 van de vorige eeuw.


04-07-2017 - OMD Montfoort/Linschoten
OMD IJsselbode 2017-07-04
01-07-2017 - AD "Alles moet tot in detail kloppen"

Klik in het krantenartikel voor een grotere weergave.

17-06-2017 - Open dag bij de Linschoter brandweer

Zaterdag 17 juni was het Open Dag bij de plaatselijke brandweer. Deze werd georganiseerd omdat de nieuwe brandweerkazerne aan de Van Rietlaan officieel werd geopend.
Vereniging Oud Linschoten leverde een bijdrage aan de feestelijkheden met een foto-expositie over de Linschoter brandweer. Zelfs berichten uit de krant, uit de 19de eeuw, waren te bewonderen.

Bij de expositie kon tevens het daar geplaatste condoleanceregister worden ondertekend na het overlijden van de 88-jarige Joop Baars. Deze Linschotenaar was 40 jaar chauffeur/pompbediende bij de brandweer. Hij overleed op vrijdag 16 juni.10-06-2017 - Fotopresentatie over Linschoten van vóór 1940
LINSCHOTEN- Een fotopresentatie met beelden van vóór 1940, met daarop Linschotenaren die bezig zijn met hun dagelijkse werkzaamheden in het dorp.

Deze fotoserie wordt getoond tijdens de inloopochtend van Vereniging Oud Linschoten (VOL) op zaterdag 10 juni.
De collage is alvast een voorproefje van wat er zoal te zien zal zijn in de Dorpstraat tijdens Open Monumentendag begin september 2017.
Om 10.30 uur in het VOL-lokaal in de ‘Brede Vaart’, Laan van Rapijnen 40.

 

 

Dorpstraat 1930-1935

17-05-2017 - Rumy van den Heuvel overleden
 
13-05-2017 - Overlijden van onze voorzitter
LINSCHOTEN- Na een kortstondig ziekbed overleed op donderdag 11 mei Rumoldus Josephus Martinus van den Heuvel, zittend voorzitter van Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L).
Rumy van den Heuvel (69) had een brede interesse en bekleedde diverse bestuursfuncties in Linschoten en daarbuiten.
Hoewel zijn wieg in het Noord-Brabantse Helmond stond had hij een bijzondere interesse in zijn woonplaats Linschoten. Meteen na de oprichting van Vereniging Oud-Linschoten in 2013 meldden Rumy en zijn vrouw Petra zich aan als lid. Elke bijeenkomst werd door hen bezocht. Na een bestuursfunctie van enkele jaren werd de voorzittershamer door Rumy van den Heuvel in 2016 aanvaard. Deze taak werd tot zijn plotselinge ziekbed drie weken geleden, met humor en grote zorgvuldigheid vervuld.
Tijdens de thema-inloopochtend bij de V.O.L. op zaterdag 13 mei, werd voorzitter Van den Heuvel in stilte herdacht.
Tevens kon het daar geplaatste condoleanceregister worden ondertekend. Onze historische vereniging waardeerde hem als vriend, bestuurslid en als mens. Wij zullen hem zeer missen.
 
 
 
Ondertekenen van condoleance-register
 
11-05-2017 - Rumy van den Heuvel overleden

In memoriam:
Rumy van den Heuvel


* Helmond, 8 februari 1948 † Nieuwegein, 11 mei 2017

 

Voorzitter van de Vereniging Oud-Linschoten

Klik hier voor de rouwkaart.

Klik op de foto voor de bedankkaart voor uw medeleven.

 


01-05-2017 - Nieuwsbericht Open Monumentendag 09-09-2017: "Terug naar de jaren 20-30.
Open Monumentendag in Linschoten wordt dit jaar een bijzondere.
Het is de bedoeling om de Dorpstraat en het Kerkplein terug te brengen in de tijd.
Ook figuranten zullen daar, gestoken in regionale streekdracht van toen, bezig zijn om het dagelijks leven uit circa jaren 20-30 uit te beelden. Tevens wordt op dezelfde dag op de Hoge Werf de traditionele Nazomermarkt georganiseerd, ten bate van het goede doel. Inclusief rommelmarkt.

Om dit te kunnen realiseren zoekt de VOL: Oude witte katoen (lakens) en als dat er is: kleding van toen (1900 – 1940) die mogelijk hier en daar nog op zolder wordt bewaard. Maar ook gebruiksvoorwerpen zoals een hondenkar of kinderwagen.
Info: jeannette@jjhuizenga.nl / 0348 417980 / 06 20248426 of jsevershilgeman@planet.nl / 0348 418426. 
  
  


08-04-2017 - ‘Waterschapper’ te gast bij VOL
LINSCHOTEN- Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar is tijdens de Thema-Inloopochtend zaterdag 8 april bij Vereniging Oud Linschoten (VOL) te gast. De waterschapbestuurder van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft een korte introductie over het waterschap in het algemeen. Maar hoofdzaak is de historie en bewerking van het landschap in de omgeving van Linschoten in het algemeen, zoals de ontginningen van oude moerassen.

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in het VOL-lokaal op de eerste verdieping van De Brede Vaart.
Aanvang 10.30 uur. Laan van Rapijnen 40. Toegang is gratis.

 


11-03-2017 - Jaarvergadering VOL aansluitend vertoning afscheidsfilm burgemeester De Geus.

Jaarlijkse ledenvergadering

Vereniging Oud Linschoten houdt haar Algemene Ledenvergadering op zaterdag 11 maart om 10:30 uur in het Wapen van Linschoten en Snelrewaard, Dorpstraat 34.
Voor leden en personen die zich voorafgaande de bijeenkomst aanmelden als VOL-lid, wordt het nog nooit eerder vertoonde deel van de 'Burgemeesterfilm' getoond.

Beeld en geluid werden opgenomen door Arnold en Coby Miltenburg voorafgaande en tijdens het afscheidsfeest voor het burgemeesterechtpaar De Geus-Amelink op 30 april 1977.
Deze dorpsfilm werd na het overlijden van hun ouders (1984 en 2015) door de dochters De Geus aan de V.O.L. overgedragen en door de plaatselijke historische vereniging gedigitaliseerd.


22-02-2017 - Nieuwe vitrinekast
Om een groter deel van de VOL-collectie te kunnen tonen wordt door vrijwilligers een afsluitbare vitrinekast geïnstalleerd.
 

11-02-2017 - Virtuele dorpswandeling "Kent u dit detail?"
 
VOL-voorzitter Van den Heuvel overhandigt de "trofee". (Foto: Janneke Severs-Hilgeman)
 
Linschoter van het Jaar is:

Hanny Kruithof-de Wit

 

LINSCHOTEN - Terwijl afgelopen weekend het dorp buiten werd bedekt met sneeuw, werd in het lokaal, waar Vereniging Oud-Linschoten (VOL) in De Brede Vaart huisvesting heeft, een virtuele dorpswandeling getoond. De uitdaging was om de daar aan toegevoegde vragenlijst als het even kon correct te beantwoorden. Zij die oog hebben voor detail hadden daar baat bij, want zij wisten de vragen bijna foutloos te beantwoorden. De winnaar bleek Hanny Kruithof-de Wit. Zij werd uitgeroepen
 
tot 'Linschoter 2017': Zowel de wieg van haar voorouders als van haarzelf stond in Linschoten. Hoewel Hanny al vele jaren niet meer in het dorp woont, blijft de geschiedenis van haar geboorte-dorp nog steeds boeien. Een reden voor haar en echtgenoot Dick om als de agenda het enigszins toelaat de Inloopochtenden en activiteiten van VOL te blijven bezoeken.


De volgende bijeenkomst van de VOL op zaterdag 11 maart is de jaarvergadering in de zaal van

 
Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard aan de Dorpstraat 34.
Alleen voor leden en personen die zich voor of op die zaterdag aanmelden als VOL-lid, wordt het nog niet eerder getoonde deel van de 'Burgemeestersfilm' uit 1977 getoond. De dorpsfilm werd na het overlijden van hun ouders door de dochters De Geus aan de VOL overgedragen. Beeld en geluid werd in Linschoten opgenomen voorafgaande en tijdens de afscheids-feestelijkheden.

14-01-2017 - Herman de Man
Het wassende water - Filmopnamen in Linschoten
Ken uw dorp, stad of streek

LINSCHOTEN- “Historisch bewustzijn. Dat is wat ons onderscheidt van de andere levende wezens. Kennis van het verleden. Je kunt pas iets willen, als je ergens weet van hebt. Geschiedenis zet vluchtige zaken van alledag in perspectief. Op basis van deze kennis kunnen we de beste besluiten van vandaag baseren. Ken uw dorp, stad, streek of land. De lange voorgeschiedenis verklaart vaak wat zich vandaag afspeelt tussen de bevolking. Ook daarom moet geschiedenis verteld worden.’ Dit zijn woorden van Herman de Man-kenner bij uitstek dr. Anne Doedens. De historicus die door zijn jeugd in de Lopikerwaard bekend is, heeft in de jaren tachtig van de twintigste eeuw met een dertigtal studenten onderzoek gedaan naar het werk van Herman de Man. De eigenlijke naam van deze schrijver is Salomon Herman Hamburger die werd geboren in Woerden (1898) en begraven (1946) te Oudewater. “De Man beschrijft over een wereld die verdween” stelt Doedens.
Herman de Man was de zoon van een winkelier/manufacturier en werd door zijn vader al heel jong opgeleid tot venter. Zijn klandizie begin twintigste eeuw, bestond voornamelijk uit boeren-, daggelders- en arbeidersgezinnen. Een venter kwam hij bij mensen aan huis. Daardoor leerde hij de bevolking, hun leven en zelfs het dialect in de Lopikerwaard heel goed kennen en heeft het later aan het papier toe vertrouwd. Huis te Linschoten, tot einde 20ste eeuw gesloten voor publiek, werd in zijn werk beschreven als een ‘paleis’.
Twaalf boeken uit zijn complete oeuvre spelen zich af in de omgeving van Linschoten. De streekroman ‘Het wassende water’ werd in 1985 bewerkt tot een televisieserie. Opnames daarvoor werden gemaakt in het oude dorpshart van Linschoten. Bij Vereniging Oud Linschoten (VOL), Laan van Rapijnen 40 wordt op zaterdag 14 januari de streekhistorie terug gehaald door dr. Anne Doedens. Leden en niet leden: gratis entree vanaf 10.00 uur. Aanvang: 10.30 uur.


Boekenspot Herman de Man

LINSCHOTEN- Herman de Man (1898-1946), schreef omstreeks twaalf boeken die zich afspelen in de Lopikerwaard. Door dit werk leert de lezer de omgeving, het leven en zelfs de streektaal (her-)kennen. ‘Ken uw dorp, stad of streek’ is het motto van de Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) Daarom heeft de historische vereniging in het VOL- lokaal een Herman de Man boekenspot ingericht. Deze boeken worden gratis uitleent. VOL staat tevens open voor werk van deze schrijver waarvan afstand wordt gedaan. Geopend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. In V.O.L.-lokaal ‘Brede Vaart’, Laan van Rapijnen 40.

 

10-12-2016 - Kastelen, weertorens en commanderijen
Huys te Linschoten
't Huijs te Linschoten in 1597 - naar J. Stellingwerf

 

Kastelen, weertorens en commanderijen
Uit het archief van de Woerdense ‘Club van ooit’ wordt bij Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) op zaterdag 10 december een presentatie gegeven over het ontstaan en de geschiedenis van versterkte huizen, kastelen, weertorens en een drietal commanderijen die ooit in de regio stonden. Eén van die historische panden is onder andere Kasteel Linschoten, niet te verwarren met het nog bestaande Huis te Linschoten.


Welkom
De deuren van het V.O.L-lokaal in de ‘Brede Vaart’, Laan van Rapijnen 40, zijn geopend vanaf 10.00 uur.
Aanvang presentatie 10.30 uur. Ook niet leden zijn van harte welkom.

12-11-2016 - Henk Kalfsterman vertelt over zijn Linschotense tijd
LINSCHOTEN- In de ruim 26 jaar dat Henk Kalfsterman met vrouw Anneke middenin het historische Linschoten heeft gewoond, heeft hij het dorp aardig leren kennen. Zelfs zo 'aardig' , dat door de verleden maand verhuisde theaterman aan zijn onlangs uitgegeven boek 'EEN AANDACHT voor leven en werken' verhalen over zijn Linschoter-jaren werden toegevoegd. "De teksten zijn vrijwel allemaal ontstaan in ons huis tussen Dorpstraat en Kerkplein" legt Kalfsterman uit. Op zaterdag 12 november is de oud-Linschotenaar te gast tijdens de Inloopochtend bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL). In het VOL-lokaal van de Brede Vaart, Laan van Rapijnen 40 zal Kalfsterman vertellen over het dorp, de omgeving en de dorpelingen zoals hij dat beschrijft in zijn werk.
Aanvang voor ‘Het Verhaal’ van Kalfsterman om 10.30 en om 12.00 uur. De toegang is vrij.

09-11-2016 - 'Het verhaal' van Henk Kalfsterman
9 november 201602-11-2016 - Hier zijn we heel blij mee!
De Penningmeester is heel erg blij met dit prachtige bedrag.
Hartelijk dank aan alle Rabobankleden die op ons gestemd hebben.

19-10-2016 - VOL-Presentatie over vervlogen tijden
 

08-10-2016 - 70-jarig jubileum Zanglust
Klik in een foto voor een grotere weergave!
 
Bij Vereniging Oud-Linschoten (VOL) werd het 70-jarig jubileum van mannenkoor Zanglust gevierd met een Inloopochtend. In samenwerking met Willem Gouderjaan en Wim Ros werd door Johan de Jong (secr. Zanglust) een interessante presentatie gemaakt. De oude zwart-wit beelden bleven het langst in beeld waardoor in de zaal kon worden gezocht naar bekende gezichten. De Jong had zich duidelijk goed ingelezen over de Linschoter zangvereniging. Markus Pels, 35 jaar koorlid vanaf 1946 was voor deze bijeenkomst naar de VOL gekomen.
Tussen twee presentaties werd o.l.v. dirigent Jelte Veenhoven een korte zanguitvoering gegeven. De Zangersmars en Droomland, nummers die al in 1946 door Zanglust werden aangeschaft, zorgden bij menigeen opnieuw toch weer voor ontroering.

08-10-2016 - Zanglust 70 jaar
De 5e zanger rechts bovenaan is Markus Pels, koorlid vanaf 1946 en aanwezig op deze inloopochtend.

24-09-2016 - Vereniging Oud-Linschoten opvouwtas
Tijdens Burendag 2016 werd door Vereniging Oud-Linschoten een Linschoten-souvenir geïntroduceerd. De aanschaf van deze slimme gadget heeft een koper er snel uit omdat er bij kassa’s geen tasje meer hoeft te worden afgerekend. In een jas of handtas is er altijd ruimte voor het kleinood met daarop het vertrouwde Wapen van Linschoten.
De super sterke opvouwtas is tevens een bijzonder geschenk.
Door de aanschaf (€4,95) is de ‘echte Linschotenaar’ dichtbij maar ook verder van huis op grote afstand te herkennen.

Tevens, en niet geheel onbelangrijk, worden door aankoop van de opvouwtas verrichtingen van de plaatselijke historische vereniging VOL gesteund. Voor ballensnoepers zijn de opvouwtassen en natuurlijk ook ballenbusjes verkrijgbaar bij onze kraam bij speciale evenementen.

Natuurlijk kunt u op de vrije inloopdagen in het verenigingslokaal in De Brede Vaart de tas kopen.
Bel 06-81702602 voor meer informatie.

 


13-09-2016 - Open Monumentendag Linschoten 2016

13 september 2016  

07-09-2016 - Monumenten in Linschoten

07-09-2016 - Zoektocht levert symbolen op
 
15-06-2016 - Brandweerexpositie (ZN)
 
11-06-2016 - De Linschotense brandweer
Hoewel het Linschoter brandweerkorps officieel 70 jaar bestaat, heeft de plaatselijke brandbestrijding in Linschoten en Snelrewaard een veel oudere historie. Het leek Vereniging Oud-Linschoten (VOL), i.v.m. de aankomende verhuizing van de brandweerkazerne naar de Van Rietlaan, interessant om in samenwerking met de Linschotense brandweer op de huidige locatie een Inloopochtend met expositie in te richten.
Te zien zijn brandweerkleding en gebruiksvoorwerpen uit langs vervlogen tijden en zoveel mogelijk beeldmateriaal. Zelfs de oude handspuit die tot 1935 dienst deed is voor deze dag beschikbaar gesteld door Stichting Landgoed Linschoten. De gerestaureerde automobielspuit (eigendom van de Brandweervereniging) die in 1935 in gebruik werd genomen is eveneens te bewonderen.
Locatie: Van 10:00 tot 13:00 uur in de brandweergarage, Strick van Linschotenstraat 2. De toegang is vrij.


07-06-2016 - Wethouder Lejeune bezoekt VOL
01-06-2016 - Expositie in de brandweerkazerne
18-05-2016 - Streekkleding bij inloopochtend VOL
14-05-2016 - Inloopochtend zaterdag 14 mei
In ons lokaal in De Brede Vaart is op zaterdag 14 mei de deur geopend voor een expositie van ingekomen stukken.
Vanwege de beperkte ruimte wordt slechts een deel van de ingekomen stukken getoond.
Daaronder bevindt zich ook materiaal dat afkomstig is van de zolder van het voormalige Linschoter gemeentehuis.
Tevens liggen een deel van inmiddels gearchiveerde ansichten en het fotoalbum ter inzage dat burgemeester De Geus ontving na zijn afscheid van de gemeente in 1977.
Ons lokaal bevindt zich op de eerste verdieping aan de Laan van Rapijnen 40 en is ook met de lift bereikbaar.
Wij zijn geopend van 10.00 tot 13.00 uur.
De toegang is gratis.

04-05-2016 - VOL op zoek naar Linschoter symbolen en iconen
27-04-2016 - Een lintje voor Janneke


26-04-2016 - Een lintje voor Janneke


Op 26 april 2016 heeft het Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem-Alexander behaagd Janneke Severs-Hilgeman als lid in de orde van Oranje Nassau te benoemen.
De hierbij behorende versierselen werden haar uitgereikt door burgemeester Petra van Hartskamp in gebouw Sint Joseph in Montfoort.
Er waren nog 4 andere decorandi.
Zij ontving deze onderscheiding voor haar grote betrokkenheid bij en inzet voor de Linschotense gemeenschap, onder andere als mede-oprichtster en bestuurslid van de Vereniging Oud-Linschoten.
Na het officiële gedeelte was er gelegenheid om alle gedecoreerden te feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje.
06-04-2016 - Thema-ochtend over de historie van Linschoten
16-03-2016 - 200-ste lid VOL

12-03-2016 - Bestuurswisseling
Op de ledenvergadering van 12 maart namen Hans Knijff (links) en Dick van As afscheid als bestuurslid.
Beiden blijven lid van de vereniging.
Hans blijft zijn kennis en beeldmateriaal beschikbaar stellen voor de vereniging, blijft rondleidingen door het dorp verzorgen en vertegenwoordigt VOL bij het comité Open Monumentendag.
Dick neemt de coördinatie op zich van het in een systeem invoeren van binnengekomen foto's, prentbriefkaarten, knipsels en voorwerpen en zal dus vaak op de werkochtenden op woensdag aanwezig zijn.

Tijdens de bestuursvergadering van 29 maart is bestuurlid Rumy van den Heuvel bereid gevonden het voorzitterschap van Dick over te nemen.22-02-2016 - Artikel AD Groene Hart

13-02-2016 - Inloopochtend


03-02-2016 - Kent u ze nog?


20-01-2016 - Burgemeester op bezoek
13-01-2016 - Bezoek nieuwe burgemeester
Montfoorts nieuwe burgemeester Petra van Hartskamp-de Jong bracht op haar vierde werkdag in onze gemeente reeds een bezoek aan de Vereniging Oud-Linschoten (VOL) op woensdag 13 januari.
Het lokaal op de eerste verdieping in De Brede Vaart (ingang Cultuurhuis en met de lift bereikbaar!) is elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur geopend. Uitgezonderd schoolvakanties.
Apparatuur is aanwezig om mensen die dan binnenlopen een mogelijkheid te bieden oud fotomateriaal met betrekking tot het dorp te laten scannen, zodat het zo bewaard wordt voor de toekomst.


09-01-2016 - Vertoning dorpsfilm


06-01-2016 - Zwart-wit film eind jaren 40 vertoond

12-12-2015 - Dorpsfilm uit jaren 70

14-10-2015 - Foto's kijken op inloopchtend

07-10-2015 - Herinneringen aan wijk Hogewerf

30-09-2015 - Bouw van het koelhuis?
26-09-2015 - Burendag 2015
26-09-2015 - Ballensnoepers


16-09-2015 - OMD in ZenderstreeknieuwsII

11-09-2015 - Steenbakkers

22-07-2015 - dorpsgidsen