Logo Piozum
Deze site is ontwikkeld door Piozum.

Collectie

Linschoter krulschaats

Om toe te voegen aan haar collectie is Vereniging Oud-Linschoten (V.O.L.) op zoek naar de Linschoterschaats. Linschoten verwierf door het sierijzer landelijke faam. We praten er bij de historische vereniging graag over, maar zouden de krulschaats ook graag exposeren. Elke smid genoot door de eeuwen heen bekendheid door het eigen ontwerp. Mogelijk zijn er verschillen aan te tonen.

Graag uw reactie via:
info@oud-linschoten.nl of 06 81702602.

 

Een blik op onze collectie

Iedere woensdagmorgen is er vanaf 10:00 uur vrije inloop bij de Vereniging Oud Linschoten.
Haal uw herinneringen op aan een vervlogen tijd. U kunt kennismaken met onze verzamelde stukjes geschiedenis rond ons dorp.

 

VOL-vitrine

Links achter ziet u stopflessen uit de praktijk van oud-huisarts Van den Burger.

Linschoters hadden de bijnaam Ballensnoepers. Het ballenbusje met 200 gram zwarte ballen kunt u kopen op de inloopochtenden. In elk busje zit een uitleg over de historie en het gebruik van het ballenbusje. Ook de handige VOL-tas en het theelepeltje met daarop het Wapen van Linschoten liggen klaar om voor u ingepakt te worden.

 

Vitrinekast met Linschotense memorabilia

Te zien zijn o.a. allerhande tegeltjes, schalen, kopjes en schotels, lepeltjes, het Linschotens kaartspel, handdoeken en kaarsen rondom het thema Linschoten.

U kunt al wel de rode en de witte uitvoering van de beker met de gemeentewapens van Linschoten en Snelrewaard er op bewonderen.
Maar wij zijn nog op zoek naar zo'n beker uitgevoerd in groen (zie foto).

 

 

Bijzondere verzamelstukken

De originele radio van burgemeester De Geus. Met deze Blaupunkt buizenradio uit de jaren 1960 kon men -na ca. 5 seconden opwarmen- luisteren naar een grammmofoonplaat of de lange-, midden-, de korte-golf of de FM beluisteren. Met de rechter knop kon het station opgezocht worden. De afstemming was optimaal als het "afstem-oog" in het rechthoekje links naast de linker knop (=volume) zoveel mogelijk gesloten was. Men moest de ferriet-antenne richten met de achterste knop links, zodat het zendersignaal zo sterk mogelijk gemaakt kon worden.
Een heel verschil met de handzame direct speelklare radio's van tegenwoordig met hun digitale afstemming.

 

 

Antieke weegtoestelen

Twee weegtoestelen uit de oude slachtplaats die tegenover het uit 1886 stammende doleantie-kerkje (nu Bij De Tol) werd gebouwd zijn bewaard gebleven en worden nu door ons tentoongesteld. De dorpsomroeper zorgde er met zijn toeter voor dat de dorpsbevolking wist hoe laat er 'vlees op de slachtplaats' zou zijn. Vlees van noodslachtingen is altijd goedkoper dan ambachtelijk vlees. Hij liep daarbij met zijn toeter, die hier op de foto in het midden staat, het dorp rond.

De weegschalen met toeter heeft VOL in 2015 ontvangen van de kinderen van gemeentewerkman en laatste dorpsomroeper Herman Sangers.

 

 

Schilderijen- en portretten-galerij

Het portret van koningin Wilhelmina heeft ooit in het gemeentehuis van Linschoten (nu restaurant De Burgemeester) gehangen.
Ook het portret van koningin Juliana (ook uit ons gemeentehuis) kunt u bij ons bewonderen. U kunt de portretten van onze oud-burgemeesters eveneens bij ons bekijken.
Aan de wand ziet u een aantal interessante foto's van historisch Linschoten.

 

 

 

 

 

Vitrinekast met Linschotense klederdracht

Deze vitrinekast laat zien hoe Linschoten in vroeger jaren gekleed ging. Met originele kapjes en petten uit ons dorp, soms te teer om beet te pakken. Dit alles verluchtigd met foto's uit vervlogen dagen.

 

 

Gerechts-kist van Achthoven

De gerechts-kist stamt uit 1708, ruim 3 eeuwen oud dus. Achthoven was lange tijd een heerlijkheid met een beperkte rechtspraak. Het college van bestuur van Achthoven vergaderde in die tijd in herberg 'De Witte Swaen' (Achthoven-West 10, Montfoort). Daar werden ook huwelijken gesloten. Tot de Franse tijd werd er recht gesproken in deze herberg. Nu is er een antiekwinkel gevestigd.
Op 1 januari 1812 werd de zelfstandige gemeente Achthoven bij de gemeente Linschoten gevoegd om daar op 1 januari 1818 weer van te worden losgemaakt.
Op 8 september 1857 werd de gemeente Achthoven opgeheven en bij Linschoten gevoegd.

Het linker familiewapen met de vijf wassenaars op de gerechts-kist is van de familie Parmentier, het rechter wapen met de drie molenijzers is het stamwapen van De Rover(e)-van Montfoort (burggraaf van Montfoort).

Charles Parmentier, heer van Heeswyck, wordt 6 juni 1665 Raadsheer in het Hof van Utrecht. Op 25 september 1705 verkoopt zijn zuster Antonia de helft van de wind- en rosmolen 'De Dwangmolen' en het 'Huis te Montfoort' (= kasteel) aan Charles Parmentier, 'raad ordinaris van het hof van Utrecht', die de andere helft al bezit. Boeren uit de wijde omgeving waren verplicht hun graan bij de dwangmolen te laten malen. In 1753 werd op die plek stellingmolen "De Valk" gebouwd.
Charles Parmentier sterft 11 Oktober 1727 en wordt in de St. Jans-kerk van Utrecht begraven.


    Beweeg de muis over bovenstaande afbeeldingen.
Klik erop om een vergroting in een eigen venster te zien.

Bronnen:


Opbouwen van onze collectie (voorjaar 2016)

Vanaf de oprichting van de Vereniging hebben we spullen in ontvangst mogen nemen: foto’s, ansichtkaarten, knipsels, een oude landkaart, schilderijen, ingelijste foto’s, krantenknipsels, knipselmappen, complete fotoalbums, etc. Een belangrijke hoeveelheid materiaal kwam binnen in de herfst 2015 toen de kelder van het gemeentekantoor in Montfoort werd leeggehaald. Het meest waardevolle daaruit ging naar het regionaal archief in Woerden. De rest kwam bij ons terecht, waar het hoort, want het betrof hier materiaal dat bij de gemeentelijke samenvoeging naar de buurgemeente was gegaan.
Soms ook kwamen er voorwerpen binnen zoals een oude lampenradio van burgemeester De Geus en een weegschaal uit de voormalige slachtplaats. Niet dat we een museum gaan stichten, maar we bewaren deze spullen om er een eventuele tentoonstelling mee te verlevendigen.

In de eerste jaren van de vereniging waren we druk bezig de VOL vorm te geven. En af en toe werd er verhuisd, wat ook de nodige energie kostte. Pas nu in het voorjaar 2016 vinden we de rust om te inventariseren wat zich opgestapeld heeft. Met een werkgroepje hebben we al het plaatmateriaal in een computerbestand gezet.
 


Vaartkade Z.Z. 1 en 3 eind 70-er jaren
Nu zijn we bezig de stapel knipsels in een systeem te zetten en in mappen te doen. In een volgende fase gaan we verder met het scannen van de ansichtkaarten en de foto’s, waarna deze in een computerbestand worden gezet.
Nog werk genoeg, maar we hopen wel dat u ons bezig houdt met nieuw materiaal.

Doel van dit collectiebeheer is alles toegankelijk te maken voor studie, publicaties en tentoonstellingen.

Het is onbegonnen werk hier een overzicht te geven van wat we hebben ontvangen. Als er iets heel bijzonders binnenkomt, zullen we het op deze pagina zeker melden! Bent u benieuwd naar wat we allemaal hebben, kom dan kijken op onze inloopochtend in ons verenigingslokaal.

 

Klaas Doornekamp en Jannigje van Lunteren
gehuwd op 12 december 1890