Logo Piozum
Deze site is ontwikkeld door Piozum.

De vereniging

Zo staat onze doelstelling in de statuten:Huis te Linschoten

De Vereniging stelt zich ten doel de geschiedenis van het dorp Linschoten en de nabije omgeving, vast te leggen in beeld, geluid en tekst, historisch materiaal (ook bestaande publicaties) te verzamelen, te beheren en te conserveren en dit erfgoed toegankelijk te maken voor het publiek.

De vereniging wil de belangstelling wekken voor de geschiedenis van het dorp.

De doelgroep waarvoor de vereniging haar activiteiten ontplooit, is de bevolking van Linschoten en omgeving, alsmede oud-ingezetenen en allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis ervan.

Onze statuten, het beleidsplan en de jaarstukken kunt u downloaden via onderstaande links: Belastingvrij schenken
Vanaf de oprichting is de VOL een ANBI-vereniging en staat als ANBI bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer 8528.10.428. ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instelling.
En omdat we ons met erfgoed bezighouden zijn wij zelfs een culturele ANBI.
Dit houdt in dat u uw lidmaatschapsbedrag en wat u daarbovenop nog doneert, mag opvoeren als aftrekpost bij uw aangifte voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Omdat de Vereniging Oud-Linschoten geregistreerd staat als culturele instelling mag u bij de aangifte inkomstenbelasting als particulier zelfs 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ook eenmalige schenkingen uit een nalatenschap worden door de fiscus vriendelijk behandeld. Als ANBI-instelling hoeft de Vereniging Oud-Linschoten er geen erfbelasting over te betalen: het volledige bedrag komt dus ten goede aan onze vereniging.

Aardig van de belastingdienst. Kunt u gewoon wat meer doen …

Dorpswandeling met gids


           Rondleiding door de kern van Linschoten o.l.v. een gids ( kosten: voor een groep € 2,50 p.p. met een minimale deelname                       van 6 personen. Waneer de groep groter is dan 10 personen kan er een extra gids worden ingezet). U kunt een
           rondleiding reserveren via De Ballensnoeperij winkel of e-mail: deballensnoeperij@oud-linschoten.nl


Foto’s - Copyright © 2012 Janneke Hilgeman Severs